Co zrobić gdy rowerzysta uszkodzi Twój samochód lub zrani Ciebie czy jest OC rowerzysty?

Jeśli sprawcą kolizji z samochodem był rowerzysta, czy poszkodowany może wystąpić do Funduszu Gwarancyjnego? Nie - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania jedynie w przypadku gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC a pojazdem tym została wyrządzona szkoda.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.03.2000 roku rower nie jest traktowany jako pojazd mechaniczny (analogicznie zresztą regulują to przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym).
W zaistniałej sytuacji poszkodowany może:

  • skorzystać z umowy autocasco,
  • wystąpić z roszczeniem bezpośrednio do sprawcy (rowerzysty).

W drugim przypadku należy sprawdzić, czy tego typu szkody nie są objęte jakąś umową ubezpieczenia, która dotyczy tego rowerzysty np. odpowiedzialności cywilnej przy ubezpieczeniu mieszkania. Również ubezpieczenia nazywane przez Zakłady ubezpieczeń : OC w Życiu Prywatnym przeważnie obejmują ochroną zdarzeniazwiązane z prowadzeniem pojazdów niemechanicznych (rowery, hulajnogi, deskorolki). Pamiętaj również, że ubezpieczenia OC w życiu prywatnym obejmują ochroną zarówno osobę ubezpieczonego jak i wspólnie z nim zamieszkujące osoby bliskie. Nie należy się więc martwić jeśli to dziecko uszkodzi Twój pojazd - rodzice za nie odpowiadają więc - o ile posiadają w/w ubezpieczenie OC - również zakłada ubezpieczeń wypłaci Tobie odszkodowanie.

Reprezentujemy następujące towarzystwa:

Jesteśmy laureatami wielu nagród i wyróżnień,
nasze kwalifikacje zawodowe podnosimy uczestnicząc w szkoleniach branżowych.