Co będzie jeśli nie zapłacę raty składki za ubezpieczenie OC w terminie?

Nieopłacenie raty składki za ubezpieczenie OC w terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W przypadku opóźnienia w opłaceniu składki, raty składki zakładowi ubezpieczeń przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

UWAGA! Jeżeli nie zapłacisz którejkolwiek raty składki OC i minie 12-to miesięczny okres ubezpieczenia zapisany na polisie to umowa OC wygasa ! Czyli jeżeli spowodujesz wypadek po zakończeniu ochrony takiej NIEOPŁACONEJ polisy - sam odpowiadasz za szkody ponieważ nie masz ochrony ubezpieczeniowej OC. Nadal jednak ciąży na Tobie obowiązek opłacenia zaległych rat tej już ukończonej umowy. Zakład ubezpieczeń może się tego domagać nawet po kilku latach.

Reprezentujemy następujące towarzystwa:

Jesteśmy laureatami wielu nagród i wyróżnień,
nasze kwalifikacje zawodowe podnosimy uczestnicząc w szkoleniach branżowych.